Recovery Kari Oy ger service:

i hemservice, i stödtjänst gällande hemservice, i persontransport och dessutom i alla hemmets och transportens små och stora behov.

Ta modigt kontakt!  Tlf  040 728 3514


Hem- och transporservice:

I hemmet ger vi service på närvårdarexamensnivå i hälsovårdstjänster i enlighet med en personlig serviceplan och serviceavtal, i hemervice och i stödtjänst gällande hemservice. Vårt företag har taxitransporttillstånd och chauffören har taxichafförens körtillstånd.


 

Till hemservice bör functioner och hjälp i t.ex. boendet, den personliga vården och omsorgen, barnsomsorg och tillväxten i vardagligt liv.

Till hemservicens stödfunctioner bör bl.a. kostservice, klädvård, städning och ledsagarhjälp, samt service som gagnar den sosiala samhörigheten.


 

Vi utövar persontranspoprtservice med taxitransporttillstånd. Med tillståndet vill vi underlätta skötseln av uppgifterna med våra klienter, på så sätt är Ni som vår klient alltid försäkrad i alla situationer. Ledsagar- och butikbiträdeshjälpen är på detta sätt säker till alla delar. Vi hjälper även i andra transportbehov, t.ex. om det behövs kan vi föra saker till återvinning med trailer.

 

 


Våra värden:

Det är viktigt för oss i vårt arbete att respektera klienten. Servicen byggs i enlighet med klientens önskan och behov, så att den passar varje individ. Vi vill lära känna vår klient och samma bekanta person ger servicen till samma klient. Vi har alltid tid till klienten och vi är alltid hos klienten i alla fall den tid vi utlovat. Vi vill bemöta klienten med närvaro och kanske endast göra småprat med klienten.Prissättning:


Hemservice och stödtjänst till hemservice:

 

€ 49,60 / timme (inkl. Moms 24 %) eller € 40,-/ timme (Moms 0%)

 

Hemservice och stödtjänster till hemservice är fria av mervärdersomsättningsskatt (moms) om funkionsförmågan är nedsatt tex. p.g.a. föråldrandet, eller till följd av skada eller olycka. Vi gör ett servicekontrakt och en serviceplan tillsammans. Under processen får vi reda på om ni har rätt till moms-fri service. Om så, kostar servicen 40 euro per timme (moms 0 %). Vårt verksamhetsområde i moms-fri service är Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda.

 

Gällande arbete i hemmet eller på fritidsbostaden finns en möjlighet att få hushållsavdrag. Hushållsavdraget är personligt och man kan få den från 2018 års beskattning ända upp till 5000 euro, makar tillsammans ända upp till 10 000 euro. Servicen kan också köpas till en förälder och få ett avdrag för detta.

Download
Service avtal
Service avtal.docx
Microsoft Word Document 222.0 KB

 

Transportavgifter:

 

Grundavgift  vardagar och lördagar 06.00-18.00   3,00 €

Andra tider 7.00€

Resetaxa:

0,90 €/km och 0,90 €/min

Minimum avgift 10,00 €

 

Flygplatstillägg 5,00 €

Flygplatstillägg med förhandsbeställning 10,00 €

Flygplatsttillägget bärs vid transport som avgår från flygplatsen.

 

Vi kör också olika skjutser baserade på avtalspris. Fårga mera!

 

När vi kör skjutsar via förmedlingscentral följer vi deras prisbesättning.


Företagets bakgrund

 

 

 

Företaget är ett privat, inhemskt aktiebolag vars enda ägare är företagaren själv. Företaget är grundat på ägarens vision om att ge klienten pålitlig, lätt åtgänglig service som motsvarar klientens behov. Servicen skräddarsys till varje klient enligt behov, att klienten är nöjd är det största tacket för producerad service.


Företagets plan för egenkontroll och registerbeskrivning (på Finska)

Download
Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelm
Microsoft Word Document 75.7 KB
Download
Tietosuojaseloste Recovery Kari Oy.docx
Microsoft Word Document 27.0 KB